جديدترين نمونه سوالات آيين نامه

سوالات ایین نامه رانندگی سال 1401 در لینک پایین

افراد بالای 18 سال مجاز به دریافت گواهینامه هستند و افراد 17 سال، فقط در صورت داشتن همراه هنگام رانندگی، می توانند گواهینامه دریافت کنند. برای تعویض سردنده، راننده می بایست از کفش راحت استفاده کند. 2. در حین عبور از خط آهن می بایستی از تعویض دنده خودداری نمود. در صورتی که یک سال بگذرد و شما به هر دلیلی موفق به گذراندنِ دوره عملی نشوید، اصطلاحا کارنامه تان باطل می شود و باید از اول ثبت نام کنید. قبولی در آزمون آییننامه 2 سال اعتبار دارد و تا دو سال فرصت دارید به هر تعداد که لازم است، در آزمون عملی شرکت کنید. ماده212ـ اشخاصی که به هر عنوان روی راههای عمومی کار میکنند، موظفند پیش از شروع به کار، علایم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در عملیات اجرایی راهها که بهتایید مسئولین مرتبط میرسد در محل نصب و همچنین لوازم کار، لباسهای کارگران و وسایلنقلیه خود را به علایم هشداردهنده مجهز نمایند. به طور کلی بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، خودروها به سه دسته تقسیم می شوند. به جرات می توان حل نمونه سوالات آزمون آیین نامه از خواندن کتاب آیین نامه مهم تر است .

گواهینامه رانندگی

آزمون آیین نامه اصلی آنلاین

در واقع در مرحله ی اول بجای خواندن کتاب آیین نامه رانندگی نمونه سوالات آن را میخوانید و مطلب را یاد میگیرید و در مرحله ی دوم میزان یادگیری خودت را مورد آزمایش قرار میدهید. خیلی از هنرجویان بار اول در آزمون آیین نامه رد میشوند، این افراد با اینکه کل کتاب رو بارها و بارها خواندهاند اما یک راهکار خیلی بهتر هم برایشان وجود دارد. سالها تجربه در کنار آموزشهای مداوم به هنرجویان توسط افسران و مربیان با تجربه به ما در جمعآوری بالاترین کیفیت نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کمک کرده است. همان گونه که میدانید قبولی در امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی میتواند کار مشکلی باشد و گاهی چندین بار باید در آن شرکت کنید پس این تصمیم را گرفتیم که نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی رایگان را در اختیار شما بگذاریم تا با خواندن آنها با ازمون آیین نامه رانندگی اشنا شوید . ماده187ـ درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشد و باز کردن آنها پیش از توقف کامل مجاز نیست. ماده192ـ عبور وسایل نقلیه از پیادهروها و توقف آنها روی پیادهرو ممنوع است. ماده196ـ رانندگان اینگونه وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آنها از تقاطع راهآهن مجاز است پیش از رسیدن به آن توقف کامل کنند و پس از دیدن دوطرف و اطمینان از نبودن خطر احتمالی از آنجا بگذرند.

ماده195ـ عبور وسایل نقلیه سنگین که حداکثر سرعت آنها از 15 کیلومتر در ساعت تجاوز نمیکند مانند تراکتورهای زنجیری و غلطکهای جادهکوبی و غیره باید پیش از رسیدن آنها به اولین پست راهآهن یا ایستگاه، خبر داده شود تا تدارک احتیاطی لازم برای عبور بیخطر آنها از تقاطع راهآهن فراهم گردد. اما گرفتن گواهینامه این وسایل نقلیه مراحل مختلفی دارد و برای رسیدن به بالاترین سطح حتما باید دو سطح ابتدایی را پیمود. در مواقعی که وسیلهی نقلیهای از روبروی وسیلهی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت میکند راننده هر یک از آنها بایستی حتیالمقدور در طرف راست خود حرکت نمایند و مخصوصاً در راههایی که از هر طرف فقط یک وسیلهی نقلیه میتواند عبور کند رانندگان باید سعی نمایند که در هنگام عبور فاصلهی کافی بین دو وسیله وجود داشته باشد. استفاده از بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعلام حضور و باز کردن درب منزل، خداحافظی و مانند آنها ممنوع است. هنگام برف و یخبندان و بهطور کلی در صورت اعلام مقامات مرتبط و یا مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، رانندگی با وسیلهنقلیهای که چرخهای آن به زنجیر و یا لاستیک یخشکن مجهز نباشد، ممنوع است. ماده188ـ اتومبیلهای مدارس تنها هنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان حق استفاده از علایم دیداری یاد شده در ماده (60) را دارند.

https://sites.google.com/view/draiving

آیین نامه رانندگی

ماده205ـ هیچکس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفشهای چرخدار یا سه چـرخههای بدون رکـاب مانند اسکـیت و اسکوتر یا اتومبیلهای اسباببازی است به وسایل نقلیه در حال حرکت تکیه نماید و آنها را وسیله حرکت خود یا حرکت وسیلهای که بر آن سوار است قرار دهد. ماده199ـ هیچکس حق ندارد به شخصی که گواهینامه رانندگی ندارد اجازه رانندگی با وسیلهنقلیه خود را بدهد. ماده217ـ رانندگانی که دچار معلولیت و یا ناشنوایی هستند باید با علامت ویژهای که روی شیشه عقب وسیلهنقلیه الصاق میشود، دیگر رانندگان را از وضعیت خود آگاه سازند تا رانندگان با دیدن آن علامت، علاوه بر رعایت مقررات این آییننامه، احتیاط لازم را بنمایند. ماده206ـ ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخالههای ساختمانی و زباله، مصالح ساختمانی، شستشوی وسایل نقلیه، ایجاد موانع و بهطور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایلنقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راهها، شانه جادهها و حریم قانونی آنها ممنوع است. ماده194ـ راندن و یا حرکت با اسکیت و اسکوتر و مانند آنها در معابر عمومی ممنوع است، مگر در مسیرهایی که از سوی راهنمایی و رانندگی با نصب تابلو ویژه، مجاز اعلام شده باشد.

تست درایور

دیدگاهتان را بنویسید

5 + بیست =