گواهینامه رانندگی در ترکیه برای ایرانیان – ترکیه ۱۱۸

شرایط اخذ گواهینامه رانندگی پایه یک ۱ کدامند؟ رانندگی با وسایل نقلیهای که شمارهگذاری نشده یا شماره آنها غیر مجاز است و همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است مگر آن که قبلاً اجازهی حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست داشته باشد.

137) هنگامیكه پلیس در تقاطع، دست راست خود را به صورت قائم بالا میبرد، بهمعنی چیست؟

144) در گردش به راست، جهت علامت دادن با دست چگونه عمل میكنیم؟ برای کم کردن هزینه ها راه هایی را به شما پیشنهاد می کنیم که با آنجا دادن آن ها مقداری در هزینه های شما صرفه جویی میشود.

اما در هر صورت برای گرفتن گواهینامه، باید حتما کارت اقامت موقت ترکیه را داشته باشید و اقامت شما نیز در اداره نفوس ترکیه به ثبت رسیده باشد. هر گاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیلهی نقلیه شرکت یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند نام و آدرس دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود. تبصره۶ـ در صورت درخواست جابه جایی مکان آموزشگاه از سوی مؤسس به دلایل غیر ارادی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه و مانند آن، ادامه فعالیت آموزشگاه برای مدت حداکثر ششماه در مکانی دیگر با تأیید اتحادیه در مکان واجد شرایط جدید بلامانع است.

آیین نامه رانندگی

اتحادیه میتواند مجوز تعطیلی موقت آموزشگاه را حداکثر به مدت یک سال صادر نماید که با درخواست مجدد برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

در مواردی که مالک وسیلهی نقلیه آدرس خود را تغییر میدهد باید ظرف ۴۸ ساعت ادارهی شهربانی را کتباً از آدرس جدید خود مطلع سازد. ۱۱- پارکمتر: دستگاهی که با انداختن سکه تعیینشده در آن اجازه توقف وسیلهی نقلیه را در زمان معینی میدهد. ۱۰- بارکش: هر نوع وسیلهی نقلیهای که برای حمل بار ساخته شده. الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا مدرک دورههای آموزش فنی ـ حرفهای یا دانشگاه علوم انتظامی در حوزه­های برنامه­ریزی حمل و نقل یا راه و ترابری، تصادفات، مکانیک خودرو و فوریتهای پزشکی متناسب با عنوان و سرفصل­های آموزشی و نوع آموزشگاه. ۱۷- تراموای: وسیلهی نقلیهای که در شهر و حومه برای حمل مسافر به کار میرود و با نیروی برق روی ریل حرکت مینماید. تبصره۲ـ شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه شامل مربیانی که قبل از تصویب این آیین­نامه کارت مربیگری دریافت نموده­اند، نمی­شود.

127) دنده عقب برای چه مواقعی استفاده میشود؟

ت ـ متأهل بودن برای آقایان. آموزشگاههای رانندگی تنها جایی است که برای گرفتن گواهینامه رانندگی خودروهای سواری سبک (گواهینامه پایه 3) باید مراجعه کنید. ماده21ـ در صورت فقدان گواهینامه در اثر حوادثی از قبیل آتشسوزی، سیل و زلزله با ارایه گواهی از مراجع ذیصلاح، گواهی موقت رانندگی برای مدت انتظار صادر میشود. بعد از ثبتنام و تکمیل مدارک در آموزشگاه رانندگی، فرم معاینه به شما تحویل داده میشود.

127) دنده عقب برای چه مواقعی استفاده میشود؟ 131) تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری به چه شكلی هستند؟ ۳۰- خیابان فرعی: خیابانی که از خیابان اصلی تنگتر است یا با نصب علایم راهنمایی فرعی شناخته شود. کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغها یا خطوط یا تابلوها یا نوشتهها با مأموران انتظامی و یا به هر وسیله دیگری که بر حسب مورد مقتضی باشد به عمل آید. توقف و عبور از روی خطوط هاشور ممنوع است.

وسایل نقلیه پشت سرش توقف نمایند. ۱۲- پارکینگ ممنوع: ایست وسیلهی نقلیه جز برای سوار و پیاده کردن آن هم به شرط وجود راننده در پشت فرمان ممنوع است. ایمنی مجهزباشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند. بعد اینکه در دوره کمک های اولیه شرکت کردید با داشتن مدارک معاینه چشم و ترجمه رسمی گواهینامه و یک قطعه عکس میتوانید به آموزشگاه رسمی رانندگی مراجعه کنید.آموزشگاه این مدارک را برای اداره راهنمایی و رانندگی میفرستد و زمان تایید شدنش حدودا بین 2 تا 4 هفته طول میکشد.

شما باید در حضور یک افسر راهنمایی و رانندگی آزمون عملی مهارت رانندگی بدهید. شما با چشمهایتان نگاه میكنید ولی با مغزتان میبینید. بهطور مستقیم به نور چراغ روبرو خیره نشویم و خودروی خود را از كناره راست جاده تنظیم و زیر چشمی به خودروی روبرویی نگاه كنیم. ۸- ارتفاع چراغ: فاصله مرکز چراغ با وسیلهی نقلیه بدون بار یا مسافر تا کف راه. افرادی که سن آنها بیش از هفتاد سال تمام باشد، مکلفند هر پنج سال یک بار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم، تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

در این مطلب قصد داریم تا مراحل و نکات تمدید گواهینامه رانندگی به همراه مدارک مورد نیاز برای تعویض را به شما معرفی کنیم. در صورتیکه اصل شناسنامه و کارت ملی شما در ایران است نیاز به برابر اصل آن نمی باشد و اصل آنها توسط وکیل می تواند استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

2 × دو =