درباره سوالات آیین نامه اصلی 1401

ماده91ـ رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجر به جرح یا فوت مکلفند بلافاصله نام و نشانی صحیح و مشخصات گواهینامه رانندگی وسیله نقلیه خود را بهمأموران انتظامی اعلام دارند و در صورت درخواست مدارک قانونی اعم از گواهینامه، کارت شنـاسایی خودرو و بیمـه نامـه از سـوی مأموران مربوط، ایـن مدارک را بـه آنان تسلیم نمایند.

ب ـ روزها دو پارچه قرمز رنگی که سطح هریک حداقل نیم متر مربع باشد در انتهای بار آویزان کنند به نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله 150متری بینند. در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام علایم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهدبود. گزارش پیام های تلگرام ، اینستاگرام ، واتس اپ و… کلیه استفاده کنندگان در راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست پا دست های پلیس میباشد باید بایستند. ماده98ـ رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یا اشخاصی که مسئول هدایت انفرادی و یا دسته جمعی پیادگان و یا حیوانات در راهها میباشند موظفند از علایم و مقررات مربوط تبعیت نمایند، مگر این که مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به دلایلی رعایت نکردن آنها را در محل، مجاز اعلام کنند.

سوالات ایین نامه رانندگی

الف ـ بلند کردن دست به طور عمودی ـ مفهوم این حرکت برای کلیه استفادهکنندگان از راه به معنای توجه توقف خواهدبود. ب ـ برای گردش یا تغییر مسیر به چپ، دست چپ را به طور افقی نگهدارند. با وجود این اگر جریان ترافیک در جهتی که آنها در حال پیش رفتن هستند آنچنان متراکم باشد که چنانچه وارد تقاطع گردند با تغییر و تبدیل بعدی رنگ چراغ نتوانند از آن خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع، رانندگان را برای ادامه حرکت مجاز نخواهد ساخت. ماده106ـ نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از دیدن علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در کنار چراغهای راهنمایی و رانندگی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است.

تبصره2ـ ضوابط و چگونگی تهیه، نصب و یا الصاق آگهیهای تبلیغاتی و تابلوهای هدایت به مکانها در شهرها و جادهها، برحسب مورد، به وسیله شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در شهرها و وزارت راه و ترابری در جادهها تعیین خواهدشد.

تبصره ـ مفاهیم رنگ و شکل علایم و تابلوها و چگونگی رفتار رانندگان پس از دیدن آنها، که در کتابهای آموزشی باید ارایه شود، از سوی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی تهیه و به همراه این آییننامه برای اطلاع عمومی در اختیار مراجع صلاحیتدار و با همکاری شوراهای اسلامی شهرها در اختیار عموم مردم قرار میگیرد. به این معنا حتی اگر شما خیال می کنید که در تمام این مفاهیم خبره بوده و می توانید بدون شرکت در کلاس های آمادگی آیین نامه و فنی از عهده امتحان آیین نامه رانندگی و آزمون شهر بربیایید، به هر حال این از سوی شما پذیرفته نیست و باید مانند سایر افراد که تبحری در رانندگی نداشته و یا به اصطلاح خودمانی در این حوزه صفر کیلومتر محسوب می شوند، در کلاس ها شرکت داشته باشید.

کارت ملی هوشمند بههمراه کپی پشت و رو (اگر شناسنامه شما جدید است، نیازی به کارتملی نیست). یک باور غلط میان افرادی است که با این نوع ماشین آلات وجود دارد که من اگر مالک یک بیل مکانیکی ویا هر وسیله عمرانی باشم و نحوه هدایت ان را بلد باشم دیگر نیازی به اخذ گواهینامه نیست اما به این نکته توجه کنید که اگر شما هنگام هدایت این نوع وسیله های نقلیه دچار حادثه ایی (تصادف) شوید و وسیله عمرانی توسط پلیس راهور توقیف شود علاوه بر سند نیازمند گواهینامه ویژه همان وسیله نقلیه هستید.

آیین نامه رانندگی

یا اگر این سوالات پاسخگوی نیاز شما نیست می توانید با کلیک بر روی گزینه زیر، سوال در مورد گواهینامه طرح کنید. ☑️ در کدام یک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش مییابد؟ ث ـ چراغ چشمکزن قرمز برای ایست و عبور ـ رانندگان وسایل نقلیه در صورت برخورد با این چراغ نباید از خط ایست و یا در صورت نبودن خط ایست از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی فراتر روند و باید توقف نموده و پس از اطمینان از نبودن خطر تصادف، حرکت و عبور نمایند.

پ ـ چراغ قرمز برای ایست ـ رانندگان وسایل نقلیهای که با چراغ قرمز برخورد میکنند باید پیش از خط ویژه ایست، توقف کامل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمایی و رانندگی بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع از وسایل نقلیه منتظر بمانند. هنرجویان میتوانند با هر دستگاهی که در اختیار دارند و هر جایی که هستند فایل سوالات را دانلود و مطالعه کنند. در هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم عبور وسایل نقلیهای را که در مسیر مجاز خود مستقیم میروند و حق تقدم پیادگانی را که از گذرگاه پیاده در حرکتند رعایت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

هجده + هفده =