گواهینامه رانندگی در ترکیه برای ایرانیان – ترکیه ۱۱۸

شرایط اخذ گواهینامه رانندگی پایه یک ۱ کدامند؟ رانندگی با وسایل نقلیهای که شمارهگذاری نشده یا شماره آنها غیر مجاز است و همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است مگر آن که قبلاً اجازهی حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست داشته باشد. 137) هنگامیكه پلیس در … ادامه

تست گواهینامه رانندگی

تست ایین نامه رانندگی در سایت تست درایور بهترین گزینه برای محک زدن شما می باشد برای استفاده از این آزمونها روی لینک زیر کلیک کنید. آزمون آیین نامه اصلی آنلاین کشورهای عضو سازمان اتومبیلرانی جهانی اجازه صدور این گواهینامه رادارند و گواهینامه در بیش از ۱۹۶ کشور مورد تائید خواهد بود. البته بعد از … ادامه

شرایط اخذ گواهینامه برای اتباع (مدارک لازم به مراحل+ هزینه ها)

🔴کره جنوبی: آزمون شهری برای گرفتن گواهینامه در کره جنوبی بسیار راحت است، اما متقاضی باید آزمون سلامتی دولت را بدهد که بسیار سخت و پیچیده است. اولین قوانین رانندگی ایالت نیویورک در سال ۱۹۱۰ در آمریکا تصویب شد و اولین ایالتی که داشتن گواهینامه را برای همه ی رانندگان الزامی کرد، ایالت نیوجرسی از … ادامه

درباره سوالات آیین نامه اصلی 1401

ماده91ـ رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجر به جرح یا فوت مکلفند بلافاصله نام و نشانی صحیح و مشخصات گواهینامه رانندگی وسیله نقلیه خود را بهمأموران انتظامی اعلام دارند و در صورت درخواست مدارک قانونی اعم از گواهینامه، کارت شنـاسایی خودرو و بیمـه نامـه از سـوی مأموران مربوط، ایـن مدارک را بـه آنان تسلیم نمایند. … ادامه